..:: Serka Tohumculuk Ltd.Şti. ::..


İçeriğe git

Macar Fiğ

Yem Bitkileri


MACAR FİĞİ’NİN ÖNEMİ
Macar fiği ülkemizde tüm bölgelerde yetiştirilebilen, son yıllarda ekimi yaygınlaşan beyazımsı-sarı çiçekli, tek yıllık bir baklagil yem bitkisidir.Yerli fiğe nazaran soğuğa daha dayanıklı ve daha verimlidir.Bundan dolayı da bölgemiz şartlarında dahi kışlık olarak yetiştirilebilmektedir.Kurağa dayanıklı olduğundan kıraç şartlarda da yetiştirilebilir.Diğer bir avantajı da, ağır-killi topraklara dahi uyum sağlayabilmesidir.Macar fiği ot verimi ve besleme değeri yüksek bir bitkidir.Sulanabilen alanlarda dekara 700-900 kg. kuru ot vermektedir.Yeşil ve kuru ot olarak yedirilebileceği gibi daneleri kırma yapılarak da verilebilir.Hem otu hem daneleri oldukça besleyicidir.Yeşil otunda %23,9 ham protein bulunur.Tarlalarda ekim nöbeti sistemleri içerisinde kullanıldığı zaman; toprak verimliliğini arttırır, suyu ekonomik kullanır ve tarlayı yormaz.Bu nedenle nadas alanlarında başarı ile kullanılabilir.

TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ
Ağır-killi topraklar da dahil hemen her çeşit toprakta yetişebilir.Ancak derin, kalkerli ve verimli topraklarda daha yüksek verim alınır.Kumlu topraklar ise iyice gübrelenmedikçe fiğ tarımı için uygun değildir.
Macar fiği ısı anormal derecede sıfırın altına düşmediği müddetçe kış soğuklarından etkilenmez.Çok sert geçen kışlarda bile donmadan, zarar görmeden kalabilir.

TOHUM YATAĞI HAZIRLANMASI, EKİM ZAMANI VE ŞEKLİ
Sonbahar ekimi için tahılların hasadından sonra toprağın yüzlek olarak işlenmesi ve sonbaharda daha derin bir sürüm yapılması yeterlidir.İlkbahar ekimi için ise, tarlanın sonbaharda işlenmesi, ilkbaharda da tırmık geçirilmesi yeterli olmaktadır.

-8 derecenin altındaki sıcaklıklarda donmaktadır.Bu yüzden kışı sert geçen yerlerde yazlık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde erken ilkbaharda ekimi yapılır.Ekim derinliği 3-4 cm. kadardır.Kesinlikle fazla derine ekilmemelidir.Ekimler, mibzerle yaklaşık 20 cm. sıra aralığında yapılmalıdır.Mibzerle ekimde dekara 8-10 kg. tohum, serpme ekimde 12-15 kg. tohum kullanılır.Ekimden sonra tohum yatağının özellikle kabarık topraklarda merdane geçirilerek bastırılması faydalıdır.Tohum elde etmek için tek başına, ot elde etmek içinse çeşitli tahıllarla (arpa,buğday,kışlık yulaf 5-6 kg./da.) birlikte ekilebilir.En büyük dezavantajı, çok fazla dallanmasından dolayı ince saplarının yatmasıdır.Yatmayı önlemek için de tahıllarla (arpa,buğday,yulaf veya çavdar) karıştırılarak ekilmesi faydalıdır.

Bu karışımı ekebilecek uygun mibzer yoksa tahıl, Macar fiği ekiminden önce tarlaya serpilmelidir.Macar fiği sulu şartlarda arpa ve buğday ile ekim sistemine girmelidir.Macar fiği ekilen tarlalara gelecek yıl arpa veya buğday ekilmelidir.Kıraç şartlarda ise Macar fiği ile buğday arasında mutlaka nadasa yer verilmelidir.

GÜBRELEME VE SULAMA
Ot üretimi için 15-20 kg./da. DAP gübresi uygulanmalıdır.Verimli topraklarda bu miktar azaltılabilir. Kurağa dayanıklıdır.Fakat sulanabilen arazilerde daha fazla verim alınır.Sonbahar ekimlerinde yağış yoksa çıkışı sağlamak için sulama yapılmalıdır.Yaz aylarında yağışlar yetersizse, mümkünse yağmurlama sulama, değilse bitkileri yatırmayacak şekilde salma sulama yapılmalıdır.Yağışlar kesildikten sonra 15’er gün arayla en az 2 defa sulanmalıdır.

HASAT VE HARMAN
Tek başına ekilmişse alt kısımlarındaki baklalar tam olarak dolduğu dönemde ot için hasat edilmelidir.Bu dönemde bitkinin üst kısımlarında çiçeklenme devam etmektedir.Eğer tahıllarla karışık ekilmişse tahılın süt olum çağında biçilmelidir.Biçilen ot kurutularak veya silaj yapılarak saklanır.Yeşil ot miktarı 800-1500 kg./da.’dır.

Tohum üretimi için yetiştirilen Macar fiği daha seyrek ekilmelidir.Genelde 7-8 kg./da. Tohum ve 25-30 cm. sıra aralığı uygundur.Tohum üretiminde gövdesi zayıf olduğundan yatma görülebilir.Bu da hasadı zorlaştırır.Bunu için 1,5-2 kg./da. tahılla karışık ekilmelidir.Macar fiğinde olgunlaşan baklalar açıldığı için tohum dökme olayı fazladır.Bu nedenle hasatta geç kalınmamalıdır.Alt baklalar esmerleşince biçilip kurutulup, sonra harman yapılmalıdır.Tohum verimi dekara 8100 kg.’dır.

YABANCI OT MÜCADELESİ
Ot üretimi için yapılan ekimlerde herhangi bir bakıma gerek yoktur.Tohum üretiminde ise, yabancı ot mücadelesi yapmak amacıyla sıraya ekim uygundur.

Ana Sayfa | Firmamız | Yem Bitkileri | Çim Tohumları | Mera Karışımları | İletişim | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön